Celep Ne demek ve Celep.com (celeb)

Web Sitemiz celep.com'un adı olan celep veya celeb kelimesi halk dilinde hayvan ticareti ile uğraşan kişiye verilen isimdir. 


CELEP – CELEB 

1. Koyun, keçi, sığır gibi kesilecek hayvanları canlı olarak satan, kasaplık hayvan ticâreti yapan kimse: Celepler ve kasaplar fabrikanın önünde bir müddet dinlenirler (Sait Fâik).
2. Osmanlı saraylarında işe yeni başlayan acemi oğlanı: Sadrâzam murâdına nâil oldu; sipâhilerle onlara iltihak eden ve “celep” denilen saray oğlanları mağlûp olup dağıldılar (İsmâil H. Uzunçarşılı).

CELEPÇİ

i. halk ağzı. Celep.

CELEPLİK

i. Koyun, keçi, sığır gibi kasaplık hayvan ticâreti.