Celep Ne demek ve Celep.com (celeb)

Web Sitemiz celep.com'un adı olan celep veya celeb kelimesi halk dilinde hayvan ticareti ile uğraşan kişiye verilen isimdir. 


CELEP – CELEB 

1. Koyun, keçi, sığır gibi kesilecek hayvanları canlı olarak satan, kasaplık hayvan ticâreti yapan kimse: Celepler ve kasaplar fabrikanın önünde bir müddet dinlenirler (Sait Fâik).
2. Osmanlı saraylarında işe yeni başlayan acemi oğlanı: Sadrâzam murâdına nâil oldu; sipâhilerle onlara iltihak eden ve “celep” denilen saray oğlanları mağlûp olup dağıldılar (İsmâil H. Uzunçarşılı).

CELEPÇİ

i. halk ağzı. Celep.

CELEPLİK

i. Koyun, keçi, sığır gibi kasaplık hayvan ticâreti.

Connection problem

Your internet connection is broken,
we miss you so much already!